HISTORIE PIVOVARU

Pivo v Náchodě vaříme nepřetržitě od roku 1872 a navazujeme tak na mnoha set letou tradici pivovarského řemesla.

Zásadní milníky pivovaru

  1. v dubnu byl slavnostně položen základní kámen o rok později bylo uvařeno, a v prosinci vystaveno, první pivo

  2. zavedení obchodní známky „Náchodský Primátor“ pro nově vyráběné tmavé 12° pivo. S krátkou přestávkou je tato obchodní známka v podobě „PRIMÁTOR“ používána dosud

  3. převzetí pivovaru do státního sektoru jako součást národního podniku Hradecké pivovary, Hradec Králové

  4. v rámci privatizačního procesu je pivovar navrácen městu Náchod a stává se z něj akciová společnost

  5. pivovar spouští technologii výroby svrchně kvašených piv, jako první je na trh uvedeno pšeničné pivo Weizenbier

  6. pivovar získává nového soukromého majitele

  7. pivovar získává prestižní titul „nejlepší pivo na světě“ pro pšeničné pivo Weizenbier na jedné z nejvýznamnějších světových degustačních soutěží WBA v Londýně.

  8. pivovar uvádí na trh vlastní láhev spolu se změnou designu etiket

Podrobnější historie

15.-16. století

1448 – První zmínka o sladovně, která stála v dnešní ulici Kamenice.

1495 – První přímá zmínka o společném pivovaru právovárečných měšťanů, který patřil k nejvýznamnějším městským hospodářským zařízením.

17.-18. století

1623 – Nová majitelka panství Marie Magdalena Trčková z Lípy odňala měšťanům právo várečné, její rozhodnutí potvrdil i následující majitel Ottavio Piccolomini, který ho v roce 1636 městu natrvalo zrušil.

1684 – Náchodští měšťané si jako částečnou náhradu zřídili nevelký pivovar na svém statku Slaný (dnes Słone) v Kladsku, kam nesahala pravomoc náchodské vrchnosti a který vlastnili až do roku 1872. Své pivo však ve městě Náchodě čepovat nesměli.

19. století

1871 – Na zasedání městského zastupitelstva 30. června 1871 byl jednohlasně schválen návrh na stavbu průmyslového pivovaru přednesený purkmistrem (starostou) Josefem Boříkem. V srpnu byla vylepena vyhláška vyzývající k „pivovarskému referendu“. Bylo rozhodnuto postavit větší průmyslový parostrojní pivovar s objemem jedné várky 54 hl a roční kapacitou 12 220 hl zásobující celé okolí. Projektem byl pověřen významný odborník na stavby pivovarů Ing. Josef Vincenc Novák (1842-1918) z Prahy.

1872 – V dubnu byl slavnostně položen základní kámen nového pivovaru a začalo se zdít. Stavbyvedoucím byl obecním zastupitelstvem 23. března zvolen stavitel Karel Tebich z Brna.

1873 – Bylo uvařeno první pivo a vystaveno 6. prosince 1873. V říjnu 1873 bylo uvařeno celkem 17 várek 10° a 11° piva.

1874 – Na zasedání městského zastupitelstva byla ustanovena šestičlenná správní rada pivovaru v čele s předsedou Janem Tichým, která byla volena na tři roky a řídila pivovar až do roku 1936, kdy byla vystřídána pivovarským odborem (komisí) města. Zastupitelstvo také schválilo název firmy: „Obecní pivovar v Náchodě“. V říjnu byla uzavřena první výrobní kampaň pivovaru. Za rok bylo vyrobeno 13 858 hl a vystaveno 10 912 hl piva, což překonalo očekávání. Pivovar se však potýkal s nedostatkem ledu a kvalitní vody.

1876 – Poprvé je doložen export náchodského piva za hranice -do sousedního Pruska bylo vyvezeno 1 536 hl.

1877 – Poprvé uvařen 12° ležák, který však dlouho zůstával na okraji zájmu.

1887 – Nově se na Vánoce začal vařit 13° ležák a od 15. července se začalo vystavovat první doložené tmavé pivo – Náchodský granát, vyrobený „po staročeském způsobu“.

1897 – Správní rada vzhledem k očekávané nedostačující kapacitě pivovaru navrhla zhotovit komplexní plán na rozšíření pivovaru až na roční kapacitu 60 000 hl. Kromě sladovny se měly rozšířit ležácké sklepy, spilka a vyměnit strojní zařízení. Již hotové plány nebyly uskutečněny, protože roční výstav pivovaru již dále nerostl a ustálil se na přibližně 27 000 hl.

1901–1929

1908 – V tomto roce začal náchodský pivovar vyrábět první skutečně speciální pivo – 15° tmavé „zdravotní“ pivo „Salvator“, které bylo doporučováno „hlavně chudokrevným a rekonvalescentům“ a dodáváno ve čtvrt nebo půlhektolitrových soudcích z pivovaru nebo lahvové firmou Josef Lazar. Do pivovaru zavedeno elektrické osvětlení. Téhož roku byl Náchodský pivovar jako člen Ochranného svazu pivovarů (tzv. pivovarského kartelu) nucen zdražit pivo o 1 korunu 20 haléřů za hektolitr. Vyvolalo to ostrou reakci lidových vrstev vrcholící pouličními demonstracemi a bojkotem hostinců prodávajících zdražené pivo.

1914 – V důsledku 1. světové války došlo k radikálnímu omezení dodávek surovin, což bylo nutno řešit snižováním stupňovitosti piva až na 3° a používáním náhražek při výrobě (cukrová řepa, kukuřice, pelyněk). Rakousko-uherská vláda také značně zvýšila ceny piva, což spolu s prozíravým vedením pivovaru umožnilo nepřetržitou výrobu po celou dobu války, i když výstav klesl až na 3 618 hl v kampani 1917-1918.

1929 – Rozhodnuto o postavení nové varny s kapacitou 120 hl, práce zadány firmě Českomoravská Daněk & Breitfeld, provedeny v první polovině roku 1930 společně s úpravou vodovodu a výtahu. Finanční náklad na varnu dosáhl téměř 1 milionu korun.

1930–1939

1930 – Zadáno zvýšení pivovarského komína, zakoupení dvou hotelů v Hradci Králové (Grado, Stodola) a hostince ve Velké Vsi u Rychnova nad Kněžnou, které byly pronajímány za podmínky výčepu náchodského piva, výstavba nových garáží a lednice v pivovaru, dláždění silnice od metujského mostu k vratům pivovaru.

1935 – Zavedení obchodní známky „Náchodský PRIMÁTOR“ pro nově vyráběné tmavé 12° pivo vařené podle bavorského způsobu ze speciálních sladů. Poprvé je tato známka doložena 4.9.1935, zaregistrována byla 30.12.1935. S krátkou přestávkou je tato obchodní známka v podobě „PRIMÁTOR“ používána dosud.

1937 – Od června se začalo stáčet lahvové pivo, které tehdy tvořilo 30% celkové spotřeby, na ručních plnících strojích. Do té doby se pivo v pivovaře stáčelo jen do dřevěných transportních sudů, do lahví pak výhradně v soukromých stáčírnách vlastněných hostinskými. Po propadu výroby v době světové hospodářské krize (v roce 1935 až na 18 400 hl) začal výstav opět stoupat až na 25 827 hl v roce 1938.

1939 – V době nacistické okupace českých zemí byly opět omezovány dodávky surovin a vařilo se pouze nízkostupňové pivo (např. v letech 1943-1944 jen 3,2°-3,7°), i přesto zásluhou prozíravého vedení nedošlo k dramatickému poklesu výstavu piva a pivovar byl udržován v dobré ekonomické kondici.

1940–1969

1948 – Zahájení postupné rekonstrukce pivovaru: pořízení moderní stáčecí linky na lahvové pivo a nového chladicího zařízení, rozšíření a rekonstrukce sladovny včetně nového párníku hvozdu a zavedení parovodu k výrobě piva a sušení sladu.

1961 – Vznik nového národního podniku Východočeské pivovary Hradec Králové, jedním ze závodů byl Pivovar Náchod. Roku 1967 obdržel pivovar titul „Závod vzorné jakosti“.

1968 – Kromě 12° tmavého piva Primátor se začal vařit také 12°světlý ležák Extra Speciál, který byl roku 1970 vyhlášen nejlepším ve své kategorii v ČSSR.

1970–1989

1972 – Zahájení modernizace pivovaru výstavbou nové plničky lahví. Závod oslavil sté výročí trvání.

1983 – linka na stáčení lahví byla doplněna o sprchový  pastér, což umožnilo vývoz náchodského piva do zahraničí.V tomto roce byla započata výroba nealkoholického piva (druzí v Čechách). V tomto roce byla i zahájena rekonstrukce varny, kdy původně dvou nádobovou varnu nahradila během 5 let moderní nerezová čtyř nádobová varní souprava.

1986 – Byla zrušena výroba sladu a stáčení sudového piva bylo předisponováno do pivovaru v Dobrušce.

1989 – Pivovar dosáhl historicky nejvyššího výstavu 210 165 hl.

1990–1999

1993 – Od počátku roku v rámci privatizačního procesu byl pivovar navrácen městu Náchod a stává se z něj akciová společnost. Lahvárenská linka je počátkem roku vybavena etiketovačkou KRONES umožňující lepit na lahve tři etikety, v průběhu léta pak nejmodernějším stáčecím a kontrolním zařízením od firmy KRONES, včetně průtokového pastéru FISHER – výkon linky dosahuje 24 000 lahví za hodinu. Po téměř desetileté odmlce se do pivovaru také vrací stáčení sudů.

1998 – Pivovar prochází velkou odbytovou i finanční krizí, odbyt klesá pod 110 tis. hl. a nastává problém s financováním společnosti. Dochází k velké redukci personálu a majitel, město Náchod, zvažuje odprodej pivovaru do soukromých rukou.

1999 – Po úspěšném zavedení speciálních piv 16% (1995) a 21% (1998) začíná pivovar vyrábět nejsilnější pivo v Čechách 24% tmavý speciál s názvem PRIMÁTOR Double. V této době dochází k rozhodnutí začít se, vedle klasické produkce, programově zabývat výrobou speciálních piv.

2000–2005

2002 – Spilka je doplněna o propagační stanici na produkci kvasnic a moderní kvasničné hospodářství. Pivovar spouští technologii výroby svrchně kvašených piv, jako první je na trh uvedeno pšeničné pivo Weizenbier. V dalších letech je řada svrchně kvašených piv doplněna o netradiční piva typu Stout, English Pale Ale

2003 – Stáčecí linka lahví je vybavena etiketovačkou KRONES s možností lepit na lahve hliníkové šátečky a významně zlepšit vzhled výrobků. Sudárna je doplněna hloubkovým filtrem MMS od firmy Handtmann ke zvýšení trvanlivosti sudových piv. Pivovarem je zahájena výstavba hotelové přístavby Hotelu U Beránka.

2004 – Pivovar se systematicky začíná věnovat vývozu piva do zahraničí. V průběhu let se mu export postupně daří zvyšovat a podíl na výstavu dosahuje 25%.

2005 – Na jaře je dokončena stavba hotelové části Hotelu U Beránka a od dubna se pivovar stává provozovatelem celého hotelu včetně restauračních zařízení. Na konci roku 2008 však pivovar ukončuje svoje angažmá a hotelová část společnosti je odprodána akciové společnosti BERÁNEK Náchod a.s.

2006–2010

2006 – Dokončení moderního návštěvnického centra včetně venkovního posezení s kapacitou 120 osob.

2007 – Pivovar mění kompletně design počínaje novým ztvárněním loga PRIMÁTOR a současně dochází ke změně designu etiket.

2008 – stáčecí linka lahví je vybavena novým strojem na vkládání lahví do přepravek a kartonů.Je vybudována odpařovací stanice na dusík a na chlazení dochází k výměně odpařovacího kondenzátoru.Na konci roku pivovar ukončuje svoje angažmá v provozování Hotelu U Beránka, současně je hotelová část společnosti odprodána akciové společnosti BERÁNEK Náchod a.s.

2009 – Dochází k prodeji pivovaru liberecké společnosti LIF a.s. V létě spouští pivovar na popud nového majitele výrobu nového piva 11% ležáku PRIMÁTOR, které se velmi rychle stane nejoblíbenějším pivem z bohatého portfolia na tuzemském trhu.

2010 – Na lahvovou linku je pořízen nový inspektor prázdných lahví a automatické řízení průtokové pasterace. Je registrována nová ochranná známka HRON původně koncipovaná výhradně na exportní účely, později využívána i na tuzemský trh.

2011–2015

2012 – Pivovar uvádí na trh mixovaný nápoj pšeničného piva s grepovou limonádou pod chráněným názvem CHIPPER, následující rok jej doplní i další příchuť hruška se zázvorem.

2013 – Pivovar získává prestižní ocenění nejlepší pivo na světě pro pšeničné pivo Weizenbier na jedné z nejvýznamnějších degustačních soutěží WBA v Londýně.

2014 – V pivovaře je instalován systém rekuperace tepla při vaření piva, v rámci provozu nově otevřeného školicího střediska je spuštěn program zaměřený na podporu pivní a gastronomické kultury formou vzdělávacích kurzů. Uvařením 20. speciálu India Pale Ale, svrchně kvašeného polotmavého piva, je symbolicky dovršena dvacetiletá cesta “Specialisty na speciály”.

2015 – Dochází k výměně systému paletizace a depaletizace na lahvárenské lince a probíhá rekonstrukce strojního chlazení.

2016–dnes

2016 – Je zakoupen pozemek před vjezdem do města v obci Vysokov a zahájeno budování expedičního skladu, který by měl zlepšit kritickou situaci se skladováním piva a organizace exportních zásilek v pivovaru.

2017 – Na jaře je uveden do provozu nový expediční sklad v oblasti Vysokova, do kterého je situována kompletní tuzemská distribuce. Pivovar rozpracovává koncept nové pivní láhve PRIMÁTOR a současně i pracuje na změně designu etiket.

2018 – Pivovar uvádí na trh svoji vlastní tvarovou láhev a mění design etiket, které akcentují jeho řemeslný charakter.